คณะผู้จัดทำ

OUR TEAM

โครงการวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก: จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

...
ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ
RONNACHAI RATTANASETH

Arts and culture : ศิลปะและการแสดง | Theatre

การติดต่อ
Email : ronnachai@go.buu.ac.th

ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ
คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130